DNC - Dansk NeuroforskningsCenter

Dansk NeuroforskningsCenter

I efteråret 2009 indviede Region Midtjylland og Århus Universitetshospital et nyt hjerneforskningscenter, Dansk NeuroforskningsCenter (DNC).

DNC er et 5000 m2 stort bygningskompleks med et stort skanner- og cyklotronområde i nederste niveau og en 6-etages bygning ovenpå med auditorie- og restaurationsområde med udeareal og med udsigt til Aarhus Universitet.

Den bærende idé i byggeriet er integrationen af forskningsbygninger og hospital. Integrationen er bygningsgjort med to glasbroer, der forbinder patientbehandlingen med forskningen. Den tætte forbindelse mellem klinik og forskningen skal understøtte en accelereret udvikling af nye behandlinger til mennesker med hjernesygdom.

I DNC er der underst et 1600 m2stort område med PET-skannere, Mikro PET, PET/CT-skanner og tilnyttet MRI- og MEG-apparatur . Skannerområdet fremstiller med cyklotronen sine egne markører og ligander, som giver information om signaltransmission, stofskifte og gennemblødning. Med MR-skannerne bestemmes en lang række hjernefunktioner og MEG anvendes til bestemmelse af den elektriske aktivitet og tidsopløsning, med bestemmelse af rækkefølgen i sekvenser af hjerneaktivitet.

På etagerne ovenover er der laboratorier for basal hjernesygdomsforskning med mulighed for molekylære, immunologiske og strukturelle undersøgelser. Over laboratorierne er der kontorer for forskerne. På den kliniske side forbereder lægerne sig nu på de nye muligheder for udvikling. Der etableres forskningslægestillinger (50% forskning/ 50% klinik) og nye professorater. Denne udvikling understøttes af en ny stor UNIK-bevilling, som kommer i forlængelse af den tidligere Grundforskningsbevilling. Disse bevillinger vil kunne styrke internationaliseringen af forskningsindsatsen. DNC indgår i et tæt samarbejde med Psykiatrisk Hospital, Risskov, Hammel Neurocenter og den basale neuroforskning ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, især med Mikrobiologisk, Anatomisk og Fysiologisk Institut smat Medicinsk Biokemi med MIND-bevillingen, som DNC er den af. DNC skal således medvirke til at samle både den basale og kliniske neuroforskning ved Århus Universitetshospital. De områder der umiddelbart vil blive styrket er apopleksi, parkinsonisme, neurotraumatologi og rehabilitering, psykiske lidelser og dissemineret sklerose.

     

 

 
Du er ikke logget ind [Log ind]
Århus Universitetshospital - Århus Sygehus, Bygning 10G, Nørrebrogade 44, 8000 Århus C
www.neuroforskning.dk